Personāla vadītāju klubs – arvien tuvāk izcilībai rūpēs par sava uzņēmuma komandu

Personāla vadītāju klubs – īsts atbalsts un zināšanu avots katram personāla vadības komandas dalībniekam katrā uzņēmumā un iestādē.

Personāla vadības loma katrā uzņēmumā ir nenovērtējama, jo personāla vadītāju komanda ir tā, kas strādā, lai palīdzētu attīstīt un vadīt darbiniekus organizācijā. Personāla vadītāji ir administratīvie profesionāļi, kas pārrauga darbinieku pieņemšanas procesu un profesionālo attīstību organizācijā. Daudzos uzņēmumos ir iekļauti personāla speciālisti kā daļa no lielākas cilvēkresursu komandas, bet mazākās organizācijās var būt individuāls personāla vadītājs, kas veic visus administratīvos pienākumus. Būtībā personāla speciālisti ir tie, kas veido uzņēmuma personāla vadības stratēģiju un politiku, kā rezultātā tieši viņi ir tie, kas atbild par darba vides radīšanu, un to, lai darbinieks veiksmīgi var sasniegt uzņēmuma mērķus.

Apzinoties, ka personāla vadītāji ir svarīgs uzņēmuma organizācijas aspekts un bez tā nav iedomājama uzņēmuma veiksmīga attīstība, ir radīts īpašs Personāla vadītāju klubs (PVK), kas palīdzēs personāla speciālistiem ne tikai uzlabot savas zināšanas un prasmes, bet arī kļūt par īstiem līderiem un motivatoriem.

Personāla vadītāju kluba ietvaros ikvienam ir iespēja piedalīties dažādās apmācībās un kursos, saņemt nepieciešamās konsultācijas pie zinošiem ekspertiem, atbalstu personāla atlasē un pētījumu veikšanā, izglītojošus materiālus, kā arī nodrošināt sev garantētu dalību biznesa konferenču “Personāla Vadība” un #HRconference pavasara un rudens sesijās.

“Dalība Personāla vadītāju klubā ir iespēja personāla vadītājiem uzlabot un nostiprināt savas komunikācijas prasmes, pilnveidot tiem savas organizatora un deleģēšanas spējas, nostiprināt komandas attiecības ar darbiniekiem, spējot veiksmīgi atrisināt jebkuru konfliktu un darba vietas problēmas, iemācīties pieņemt ātrus un efektīvus risinājumus, kā arī nodrošināt efektīvu darbinieku apmācību vadīšanu un darbinieku produktivitātes palielināšanu,” norāda Personāla vadītāju kluba vadītāja Anita Rošāne.

Profesionāli un pārliecināti personāla speciālisti, kas lieliski orientējas darba organizēšanā un zina labāko pieeju darbiniekiem, ir neatsverama nepieciešamība katrā uzņēmumā!

Personāla vadītāju kluba dalības maksā iekļauts:

PVK dalībniekiem ir iespēja piedalīties semināros par komandas veidošanu un motivāciju, par personāla vadību, personāla atlases jaunākajām metodēm un vadības pieejām, par organizācijas kultūru, par individuālo un grupas motivācijas līdzsvara saglabāšanu, par darba tiesībām u.tml. Apmācību ietvaros ikvienam būs iespēja uzzināt vairāk par komandas veidošanu un motivēšanu – kā saprast savas komandas vajadzības, kā motivēt un stiprināt darbinieku komandu. Īpaša uzmanība apmācības tiks pievērsta personāla atlases aktualitātēm un metodēm, personāla novērtēšanai un tam, kā veidot spēcīgu komandu, kas palīdz veiksmīgi sasniegt uzņēmuma mērķus.

Aktuālos seminārus vienmēr varat skatīt https://registreties.com/pvk-seminari/ (viena semināra cena – EUR 79 līdz 149 + PVN, bet PVK dalībniekiem – PAR BRĪVU);

SDTIC ir pieredze neskaitāmos pētījumu veidos, tai skaitā uzņēmuma izvērtēšanā, darbinieku apmierinātības pētījumos, klientu apmierinātības pētījumos, patērētāju analīzē, iedzīvotāju aptaujās utt. (pētījuma veikšanai PVK dalībniekiem tiek nodrošināti īpaši izdevīgi nosacījumi);

Gada dalības maksa Personāla vadītāju klubā sastāda tikai EUR 840 + PVN par 12 mēnešu periodu. PVK varat pieteikt arī vairākus dalībniekus no vienas organizācijas. Par katru nākamo vienas organizācijas PVK dalībnieku gada maksai tiek piemērota 50% atlaide.

LĪDZ 30. JŪNIJAM DALĪBAI PERSONĀLA VADĪTĀJU KLUBĀ 50% ATLAIDE AR PROMO KODU: PVK50 – TIKAI EUR 420 + PVN par 12 mēnešu periodu.

Dalība Personāla vadītāju klubā palīdz personāla speciālistiem veiksmīgi orientēties mūsdienu mainīgajā darba tirgū un palīdzēt darbiniekiem un uzņēmumiem pilnībā izmantot savu potenciālu. PVK palīdz informāciju saņemt regulāri, turklāt tā ir arī iespēja konsultēties un rast atbildes uz jautājumiem, kas aktuāli tieši konkrētam uzņēmumam. “Tā ir lieliska iespēja, reizi pusgadā vai gadā samaksājot dalības maksu, katru mēnesi saņemt vērtīgu informāciju, piedalīties apmācībās un saņemt citus bonusus, kas palīdzēs personāla speciālistiem fokusēties uz svarīgāko,” uzsver Personāla vadītāju kluba vadītāja Anita Rošāne.

Personāla vadītāju klubs – tā ir lieliska kvalifikācijas paaugstināšanas iespēja katram personāla vadītājam! Tā ir iespēja uzzināt visas jaunākās aktualitātes pirmajiem un saņemt visu nepieciešamo atbalstu, lai varētu plānot uzņēmuma biznesu, budžetu, darbaspēku un attīstības virzienus.

Apkopojums – kādi ir katra personāla vadības speciālista un tā pārstāvētās organizācijas ieguvumi no dalības Personāla vadītāju klubā?

Dalība Personāla vadītāju klubā ir svarīga ikvienai organizācijai un personāla komandas dalībniekam vai personāla vadītājiem, jo tā paver plašas iespējas uzlabot zināšanas un pilnveidot savas prasmes.

Savukārt, jautājumus par personāla lietvedību un personāla grāmatvedību pasniegs ekspertes Inese Blanka un Jadviga Neilande. Dalība semināros un apmācībās tiek nodrošināta 1 pārstāvim no katras PVK dalībnieka reģistrācijas. Apmācības notiek vairākas reizes mēnesī;

Kā pirmais šobrīd tiek sagatavots materiāls par Spēļošanu (gamification) un tās praktisku izmantošanu, kas būs pieejams jau drīzumā;

Tāpat iespēju robežās piedāvāsim atlaides un bezmaksas dalību arī citās personāla vadības konferencēs, kas tiek organizētas Latvijā, piemēram, “DARBA TIESĪBAS” / www.darbatiesibas.lv;

Sadarbībā ar Sabiedriskās domas un tirgus izpētes centru iespējams veikt tādus pētījumus kā, piemēram, par darbinieku apmierinātību, personāla vadītāja lomas palielināšanu biznesa procesos u.tml;

Aicinām arī ikvienu PVK dalībnieku nākt klajā ar ierosinājumiem par to, ko vēl PVK varētu attīstīt un piedāvāt kluba biedriem, lai vēl vairāk paplašinātu un uzlabotu sniegtās informācijas apjomu un paātrinātu tās nokļūšanu līdz katram PVK dalībniekam.

Personāla vadītāju klubs darbojas kā iedvesmas avots ikvienam personāla vadītājam, kurš ir ieinteresēts pilnveidot savas zināšanas un komunikācijas prasmes, uzlabot un motivēt savas komandas darbu, kā arī tiekties uz savu profesionālo izaugsmi. PVK darbosies kā atbalsts tam, lai Jūs un visa Jūsu komanda vēl ātrāk sasniegtu mērķus! 

Kontaktinformācija:
Tālrunis: +371 28487618
E-pasts: info@pvklubs.lv

Lai pieteiktos dalībai Personāla vadītāju klubā, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu: